top of page

Begin

Hij liep over het strand, kijkend naar de zee en denkend over zijn leven. Hij zat op een dieptepunt in zijn leven. De dromen die hij al lang had waren verpletterd. Hij was moe en wist niet hoe verder met zijn leven.

80754002_1535465639952290_49016963492856
Home: Begin
Home: Quote

"Never had a better yoga teacher"

Home: Yoga
81140452_1535465706618950_70665286844541

Yoga

Hij ging zitten op het strand en keek naar de zee die maar bleef bewegen, de golven die maar bleven komen. Op dat moment besefte hij dat hij echt vast zat, niet meer bewoog. 


Hij stond op, ging naar huis en begon daar met bewegen. Hij deed de houdingen die de eeuwenoude traditie hadden overgeleverd. Hij ontdekte dat daar iets magisch gebeurde. Hij vond weer het contact met zijn lichaam en zichzelf. Hij ontdekte stukken van hem die vastzaten en los kwamen. Spanning en emoties die hij los liet. Elke keer als hij zijn mat opstapte merkte hij dat er iets veranderde, transformeerde. Dat is de magie van yoga, dacht hij.


Zo vond hij de weg terug naar zijn leven en begon ook anderen die weg te helpen vinden.

Home: Quote

"Jerry vertelt, geeft les vanuit zijn hart vol licht en liefde... en met de nodige portie humor"

Home: Healing

Healing

Hij liep over het strand, kijkend naar de zee en denkend over zijn leven. Hij bewoog nog steeds dagelijks en merkte de positieve effecten daarvan. Hij ging zitten in het zand, keek weer uit over de zee en zag de verschillende lagen waaruit de zee is opgebouwd. Van de zandbodem, de verschillende lagen water tot de golven bovenop. Zo ontdekte hij dat er elke keer als hij bewoog dingen werden losgelaten en nieuwe lagen werden aangeboord. Elke keer kwam hij zo een laagje dieper, als Alice die het konijnehol in valt en steeds dieper Wonderland in gaat. Maar hij ontdekte ook dat er een energie is die ervoor zorgt dat de zee blijft bewegen. Een energie die alles aandrijft in het leven. Hij begon dit te bestuderen.


Wat hij leerde is dat hij met deze energie kon werken. Dat hij zichzelf kon helen hiermee en dat zijn eigen energie daardoor veranderde. Hij ontdekte ook dat als hij zo veranderde, de mensen om hem heen veranderden. Ze heelden en daardoor heelde ook de aarde.

Zo vond hij een manier van helen met energie en begon ook anderen te helen met die energie.

71174254_1424366591062196_90423326584529
Home: Quote

"Hij geeft mij tijdens een les het gevoel en een beleving van rust en inspiratie"

Home: Rituelen
80716191_1535465653285622_14553343094465

Rituelen

Hij liep over het strand, kijkend naar de zee en denkend over het leven. Hij ging zitten en realiseerde zich iets. De zee bestaat helemaal uit leven en is zelf ook iets levends. Hij begon te beseffen dat de zee een eigen geest bezat en alles in de zee ook. Voor het eerst besefte hij zich dat de zee hem al die inzichten heeft gegeven, alsof de zee met hem praatte in zijn eigen taal. Een taal die hij kon verstaan. En hij besefte dat als hij dat kon, hij ook de taal van al het andere op aarde kon verstaan. Zo kreeg hij ook toegang tot hele andere werelden, werkelijkheden en dimensies en hij leerde hoe hij dat kon gebruiken.

Zo vond hij een manier om zijn leven en dat van anderen beter te maken.

Home: Quote

"You and your classes made me a better person"

Home: Workshops

Workshops

Hij liep over het strand, kijkend naar de zee en denkend over het leven. Hij ging zitten en realiseerde zich iets. Tot dan toe had hij bewegen, energie en spirit als drie losse dingen gezien. Ook in zijn eigen leven had hij deze dingen los benaderd. 


Ze bestonden naast elkaar, maar eigenlijk waren ze allemaal een, zoals ook de zee met alles erin en erbij een is. Vanaf dat moment is hij alles gaan integreren en is dat geintegreerde geheel door gaan geven aan anderen, zodat ook zij daar profijt van hebben.


Hij wist namelijk dat dingen alleen zin hebben als ze bijdragen aan de heling van hemzelf, van anderen en van de aarde.

2019_12_sandcastles_003.jpg
Home: Quote

"Heerlijk om te mogen genieten van zijn energie in zijn yogalessen : down to earth, eerlijk en optimistisch"

Home: About Me
Home: Quote

May the light be with you!

Home: Contact

Laten we contact maken

Vrouwenkerksteeg 9
2312 WS Leiden
The Netherlands

+31681925088

  • Facebook
  • Instagram

Thanks for submitting!

Home: Text

KvK 60628065
Bank NL27TRIO0198566506

bottom of page